Finançament 2017-05-19T09:51:43+00:00

Finançament

Finançament 2016

Resultat financer 2016

El compliment en el pagament de les subvencions i el creixement de l’aportació privada han tingut un impacte directe en els projectes i el volum d’atencions als usuaris

Després de dos anys molt durs, el 2016 l’APSOCECAT va aconseguir una situació de finançament satisfactòria, a partir del compliment dels pagaments previstos: les subvencions públiques (62%), el finançament propi (31%) i les aportacions privades (6%).

Dins aquest bon panorama, el pressupost anual també va experimentar un increment del 6%, per a un total de 263.000 € (248.000 € el 2015).

Sent la sordceguesa una discapacitat amb demanda específica de suport a la comunicació, la principal despesa és la destinada a salaris professionals, apartat que consumeix el 67% del pressupost.

Cada persona amb sordceguesa requereix un mediador professional en ràtio 1:1, el que fa que cada hora de servei representi el mateix quant a despesa. No hi ha manera de fer estalvis amb atencions en grup. L’any 2016 les hores totals de mediació van ser 6.016, el que representa un increment del 14% sobre el 2015 (5.309).

Però no només es tracta d’atenció directa, també cal afegir l’equip de gestió i coordinació (treballadors socials, administració, comunicació), necessari per acompanyar el volum de feina: atenció a les famílies, formació, tràmits i gestió administrativa, organització d’esdeveniments, etc.

És evident que el volum de l’operació és encara modest, però és immensament significatiu quant a tendència. Es per això més que desitjable que la bona disposició de finançament de l’Administració, les empreses i els particulars es mantingui, de manera que l’esforç es vegi multiplicat. Tot pel benestar de les persones amb sordceguesa, raó única de tota l’activitat.

Si vostè vol donar suport, fer un donatiu puntual (Nº compte BBVA –CX ES8101828262370200006279) o fer-se soci donant, pot contactar-nos o trucar al 93 331 73 66.