Què és 2017-05-05T12:17:52+00:00

Què és la sordceguesa

 

La sordceguesa és una discapacitat sensorial molt poc coneguda que consisteix en la pèrdua simultània de visió i audició. Està contemplada en la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la que es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de las persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

No consisteix en la suma de la sordesa i la ceguesa. Les persones sordcegues presenten unes característiques i necessitats específiques pròpies. Té moltes possibles causes. Pot afectar a persones de totes les edats i no hi ha dues persones amb sordceguesa iguals.

Moltes persones no son totalment sordes i cegues, la majoria tenen una resta visual o auditiva. Un nombre de persones amb sordceguesa presenten alhora discapacitats addicionals físiques, psíquiques i limitació intel·lectual.

En funció del seu grau i moment d’aparició, por ser una discapacitat molt limitant i pot comportar un grau important de dependència i de pèrdua de l’autonomia.

Hi ha dos tipus bàsics de sordceguesa: congènita i adquirida