Sistemes de comunicació 2017-01-04T16:40:45+00:00

Sistemes de comunicació

llengua de signes

Hi ha diferents mètodes de comunicació per a les persones amb sordceguesa. El seu ús dependrà dels aprenentatges de què disposi l’usuari, de les restes visuals o auditius, i de l’habilitat per manejar certs dispositius. El més comú, però, és la llengua de signes recolzada a les mans. Entre els mètodes coneguts es troben:

 • Oral i lectura labial.
 • Llengua de Signes o algun sistema alternatiu (bimodal o Makaton).
 • Signes en camp visual, restringit o recolzat.
 • Braille i Moon.
 • Blocs alfabètics.
 • Dactilològic.
 • Notes escrites.
 • Comunicació electrònica (amb sortida Braille o lletres en format gran).
 • Signes propis.
 • Tadoma (normalment utilitzat com una font addicional d’informació).
 • Combinacions dels anteriors.

Llengua de signes recolzada en les mans