•   Parlament Europeu reconeix l’1 d’abril la sordceguesa com a discapacitat única, en una campanya liderada per APSOCECAT amb la Xarxa      Europea de Sordceguesa (EDbN)

. • I Jornada de difusió de la sordceguesa per a voluntaris de les Illes Balears.

•  Col·laboració en la constitució de l’Associació Balear de pro Persones Sordcegues (ABASOC).

•  Participacio a Firenentitats, amb la visita del Sr. Alcalde de Barcelona, Joan Clos.

•  Curs de mediació social en sordceguesa.