• Curs post-inductiu de formació per a mediadors en sordceguesa
  • Declaració d’utilitat públic