• Manual de referència de la Sordceguesa APSOCECAT-FESOCE.
  • Producció de la Deaĩ lind Shape, a benefici de l’APSOCECAT.
  • 10è aniversari APSOCECAT.
  • Respirs al Molí de Sant Oleguer. Sabadell.