• Participació a la Mostra d’Associacions de la Festa de la Mercè.
  • Conveni amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN) i la Fundació Privada Auxilia per crear places residencials per a persones amb sordceguesa adultes.
  • Visita als centres de sordceguesa de Dinamarca.