• Nit solidària amb Rotary Club de Cerdanyola.
  • Conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
  • Entrevista de Ricard López al programa Para Todos de La 2 de TVE.
  • Inici del projecte Indicadors Europeus de la Sordceguesa, fi nançat
    per la Comissió Europea.