•   Trobada de famílies a les Illes Balears, amb ABASOC.
  •    Jornada de conscienciació a l’Hospital Clínic de Barcelona.