The blog of deafblindness

We are an entity of people for people. When you work with the intention of improving the day life of those in exceptional circumstances, you learn that everything else is secondary. We have never had a blog of deafblindness, but we have so many stories full of emotion, empathy and life lessons that demanded a space, which we finally have.

When they tell you that your visit makes them happy. When you see that they learn to do things that they did not do before. Also, if he makes a sign that he has never done, and if a mother appreciates your support, you know that the effort has been worthwhile. If the pathway is narrow , you know it’s worth it.

That is why this is a space for stories of people for people. A more emotional day, another more technical, we will put what we live in this lucky job we have. That’s why we think it’s “the blog” of deafblindness. Welcome!

Quan treballes amb la intenció de millorar el dia a dia de aquells en circumstàncies excepcionals, aprens que tota la resta és secundària. Mai no havíem tingut un blog de la sordceguesa, però tenim tantes històries plenes d’emoció, d’empatia i de lliçons de vida que reclamaven un espai, que finalment n’hem disposat.

Quan et diuen que la teva visita el fa feliç, quan veus que aprèn a fer coses que abans no feia. També si fa un signe que mai no havia fet, i si una mare agraeix el teu suport, ja saps que l’esforç ha valgut la pena. Si el camí es fa en pendent, ja saps que val la pena.

Per això aquest és un espai per a històries de persones per persones. Un dia més emotiu, un altre més tècnic, hi posarem el què vivim en aquesta feina afortunada que tenim. Per això pensem que és “el” blog de la sordceguesa. Benvinguts!

Latest news