Hazte Voluntario/a

  Nom *

  Cognoms*

  DNI *

  Correu electrònic *

  Telèfon *

  Mòbil

  Localitat *

  Codi Postal *

  Currículum

  Fotografia

  Area en la que vols col·laborar *

  AdministracióContabilitatComunicacióInformàticaInvestigacióSuport legalTraduccióMediació en sordceguesaHort d'en Queni

  Li contactarem per confirmar les seves dades i autoritzar el procès.

  De conformitat amb la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Vtè. dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals que s'incorporaràn al fitxer de socis titularitat d'Apsocecat inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vtè. podrà exercir en tot moment els drets d'accès, rectificació, oposició i cancel·lació a travès de contacte.