En aquesta segona reunió els assistents van fer un seguiment de les tasques repartides i els grups de treball van exposar les seves conclusions i els indicadors més rellevants de cada domini. El projecte Indicadors europeus en sordceguesa es reuneix a Aalborg

14/06/2013. Aquesta reunió es produeix a Aalborg, Dinamarca, set mesos més tard de la primera, celebrada a Glasgow. En aquella ocasió es van repartir les tasques del projecte entre les organitzacions participants i es van establir els grups de treball per a desenvolupar els set dominis a considerar per a la valoració global de la sordceguesa.

Així doncs, en aquesta segona reunió, els 21 assistents van fer un seguiment de les tasques repartides i els grups de treball van exposar les seves conclusions i els indicadors més rellevants a tenir en compte dins de cada domini.

Projecte Indicadors europeus en sordceguesa

La següent fase del projecte consisteix en l’elaboració d’un qüestionari amb les preguntes referents als indicadors rellevants dins de cada domini, per tal de distribuir-lo entre les organitzacions expertes en el camp de la sordceguesa dels diferents estats europeus. L’objectiu final del projecte és l’edició d’un llibre amb un estudi comparatiu de l’estat de la sordceguesa a tot Europa.

La reunió també va estar enfocada a la següent trobada que es realitzarà a Lille aquest proper agost, aprofitant la 8a Conferència Europea sobre Sordceguesa, organitzada per Deafblind International (DbI). A més de mantenir-hi la tercera reunió de treball, en un acte organitzat dins la conferència s’exposarà el projecte als assistents i es farà la presentació del qüestionari definitiu. L’objectiu és explorar quines són les condicions familiars, socials i de servis i atencions del col·lectiu de persones amb sordceguesa a Europa.

El projecte, liderat per l’APSOCECAT, compta amb gran acceptació en tot el continent. A més de les nou organitzacions sòcies oficials, aquest ja compta amb cinc organitzacions sòcies no oficials i deu organitzacions col·laboradores.