Courses

  • Formació per a voluntaris de APSOCECAT

    2 Lessons

    Aquest mòdul conforma una formació bàsica per a tots i totes qui heu decidit formar part de l’APSOCECAT com a part de l’equip de voluntariat.En aquest document trobareu la informació necessària per conèixer-nos una mica més, per saber qui som, què fem, com treballem i el més important, quin és el col·lectiu que ens porta a desenvolupar la nostra tasca.Tota persona voluntària de l’APSOCECAT ha de ser coneixedora d’aquest document i del seu contingut, així com de la seva activitat dins l’entitat.A l’inici del vostre compromís de voluntariat se us assignarà un referent de l’equip tècnic que us guiarà durant la vostra tasca. El referent serà la persona encarregada de fer-vos arribar aquest document i d’assegurar-se que dueu a terme aquesta formació en una data límit establerta. De la mateixa manera, qualsevol dubte que se us presenti, durant la formació i més enllà, durant la vostra tasca de voluntariat, podreu comptar amb el suport i consell del vostre referent.

    Preview this course - (1 preview lessons)