Concurs de Narrativa Hort d’en Queni

Cartell promocional del Concurs de Narrativa Hort d'en Queni 2020

Presentació

L’APSOCECAT té el gust de presentar la primera edició del “Concurs de Narrativa Hort d’en Queni”, una iniciativa que fa al·lusió a l’espai verd de l’associació i que neix en col·laboració amb la Biblioteca Vapor Vell i el Col·lectiu d’Artistes de Sants.

El premi té per finalitat incentivar:

·La participació ciutadana

·La creació literària

·La sensibilitat envers les persones amb discapacitat

Informació bàsica en LSC (vídeo accessible)

.

En què consisteix?

Hauràs de presentar una proposta original de conte o narració curta.

Temàtica

És lliure dins l’àmbit de la discapacitat. Es valorarà positivament la presència d’alguna referència a la sordceguesa.

Modalitats

·Escrita (català o castellà)

·En llengua de signes (qualsevol modalitat)

A tenir en comptes!

·Els treballs presentats no poden haver estat premiats anteriorment a un altre concurs.

·No es pot presentar més d’un treball per persona.

Qui pot participar?

Qualsevol persona física sense cap límit d’edat.

Premis

Per cada categoria:

·Escrita: dues entrades a Port Aventura

·En llengua de signes: dues entrades a Port Aventura

L’APSOCECAT i la Biblioteca Vapor Vell publicaran les narracions guanyadores a les seves respectives pàgines web.

Calendari de dates

Enviament de les propostes: 25 d’abril al 25 28 de maig (editat)

Valoració del jurat: 25 29 de maig al 25 de juny

Lliurament de premis: 26 de juny (subjecta a confirmació)

Formats de presentació

Categoria escrita

·Escrits amb ordinador (tipus de lletra Arial, cos 12), en fulls DIN A4, a doble espai.

·Extensió màxima: 5 fulls.

·Format PDF sense contrasenya.

Categoria llengua de signes

·Vídeo en format MP4, MOV o WMV .

·Durada màxima: 5 minuts.

Enviament

Entre el 25 d’abril i el 25 28 de maig de 2020 (editat).

Procediment de participació

La teva fabulosa història l’has de presentar via correu electrònic.

Documentació

Cada enviament constarà de dos (2) arxius que s’enviaran en el mateix correu electrònic:

·El fitxer amb la narració a concurs (PDF o vídeo).

·La fitxa de participació, disponible en aquest enllaç

Enviament categoria escrita

·A l’adreça: hortqueni@apsocecat.cat

· Assumpte: I Concurs de Narrativa Hort d’en Queni

Enviament categoria llengua de signes

Donat que són fitxers molt pesats, es farà servir una de les dues opcions següents:

1· Via wetransfer (servei gratuït d’enviament de fitxers grans)

·A l’adreça: hortqueni@apsocecat.cat

· Assumpte: I Concurs de Narrativa Hort d’en Queni

2· Via whatsapp al número: 649 64 31 23

Bases del Concurs i Fitxa de participació

En Queni t’espera!

Logo Queni

Posa la teva creativitat a treballar, pensa la teva història i comparteix el teu talent!

#NarrativaAccessible   #sordceguesa   #ConcursQueni

Comparteix amb els teus amics!

.

Logo Artistes de Sants