Finançament

Finançament 2017 - Ingressos

Resultat financer 2018

Un any d’estancament financer

L’any 2018 no va ser un any expansiu en termes financers. Les xifres finals indiquen un pressupost equivalent (-1 %), al de l’any anterior: 293.048 € vs. 295.419 €, quan havíem gaudit d’un cert marge (+12 %) sobre el pressupost de 2016. La falta de creixement va estar causada principalment per l’absència de finançament privat, que el 2017 va comptar amb una aportació de 14.332 € per part d’una coneguda entitat bancària.

Malgrat això, es va aconseguir incrementar les hores d’atenció als usuaris un 14 %, una millora aconseguida a partir d’un control estricte sobre les despeses, i l’imprescindible afegit d’hores de voluntariat.

La despesa principal de l’APSOCECAT és sempre la corresponent a salaris professionals, que representen el 70 %. Com que la sordceguesa és una discapacitat amb una ràtio d’atenció 1:1, cada hora d’atenció representa una hora de sou per cada persona atesa. Després cal afegir l’estructura de suport: l’equip psicosocial (dos psicòlegs i una treballadora social), i l’equip de gestió (un comptable, un de l’àrea de formació, un de l’àrea de comunicació).

Si vostè vol donar suport, fer un donatiu puntual (Nº compte BBVA–CX ES8101828262370200006279) o fer-se soci donant, trobarà tota la informació a Fes una donació o al 93 331 73 66.

Finançament 2017 - Despeses

Vols saber-ne més? Dona un cop d’ull a la Memòria d’activitats 2018