Finançament

Finançament 2017 - Ingressos

Resultat financer 2017

Expansió financera amb resultat positiu

2017 va ser un any de relativa tranquil·litat i creixement financer, modest en números, però important percentualment. Els ingressos totals van sumar la quantitat de 295.419,72 €, un 12 % més que l’any anterior (263.000 el 2016) i que representen la continuació de la línia expansiva que va començar el 2015 (248.000), després d’una llarga temporada de sequera financera paral·lela a la crisi.

L’augment dels ingressos va ser directament repercutit al Programa d’atenció a usuaris. Així, les hores totals d’atenció van experimentar un augment del 14 %, amb un total de 6866 (6016 hores el 2016). El principal increment va estar dedicat al Servei de suport a la llar, amb 1790 hores, un augment del 38 % sobre l’any anterior (1293 hores el 2016).

La despesa principal de l’APSOCECAT és sempre la corresponent a salaris professionals, que representen el 73 %. Com que la sordceguesa és una discapacitat amb una ràtio d’atenció 1:1, cada hora d’atenció representa una hora de sou per cada persona atesa. Després cal afegir l’estructura de suport: l’equip psicosocial (dos psicòlegs i una treballadora social), i l’equip de gestió (un comptable, un de l’àrea de formació, un de l’àrea de comunicació).

Si vostè vol donar suport, fer un donatiu puntual (Nº compte BBVA–CX ES8101828262370200006279) o fer-se soci donant, trobarà tota la informació a Fes una donació o al 93 331 73 66.

Finançament 2017 - Despeses