Revista “El món de la sordceguesa”

“El món de la sordceguesa” és la publicació periódica de l’APSOCECAT.  Amb edicions anuals, ofereix el més actual de les activitats de l’associació i de l’àmbit de l’atenció a aquesta discapacitat a Catalunya.

2019

Revista El món de la sordceguesa 2017

2018

Revista El món de la sordceguesa 2017

2017

Revista El món de la sordceguesa 2017