Sessions formatives

formació

La formació en sordceguesa és un eix fonamental per aconseguir que els professionals, actuals i futurs aprenguin a detectar la discapacitat i sàpiguen els recursos disponibles per atendre-la.

En aquest sentit desenvolupen dos tipus de formació:

  • Xerrades didàctiques

Introducció a la sordceguesa impartida pels nostres professionals. Es tracta d’un taller teòric-pràctic de dues hores de durada, aproximadament. Per aquesta activitat cal demanar cita prèvia. Depenent de les característiques del grup es poden impartir al nostre local o al lloc que indiqui el sol·licitant, sempre que el desplaçament sigui possible.

  •  Sessions d’especialització per a mediadors

Formació específica en temes inherents a l’activitat del mediador en sordceguesa, com poden ser Primers auxilis, Ergonomia i higiene postural, Tècniques de comunicació, etc.

Veure l’Agenda d’activitats

  •  On Aprendre Llengua Signes Catalana?

A l’enllaç següent trobaràs el mapa de centres on es pot aprendre LSCque ara hem actualitzat amb nova informació.

Ara hi trobareu també els centres que ofereixen ensenyament reglat en què hi ha LSC, com són els centres amb cicle de mediació, i també les universitats (UB i UPF), que compten amb itineraris formatius en què la LSC forma part del currículum.

Amb això donem resposta a les peticions que ens feien des de diversos centres i disposem d’un mapa que conté tots els centres que ofereixen llengua de signes catalana, en una o altra modalitat. Aquest mapa geolocalitza i dona dades de contacte de cada centre i informa dels tipus de cursos.