Sessions formatives en sordceguesa

formació

La formació en sordceguesa és un eix fonamental per aconseguir que els professionals, actuals i futurs, aprenguin a detectar la discapacitat i sàpiguen els recursos disponibles per atendre-la.

En aquest sentit, desenvolupem dos tipus de formació:

  • Xerrades didàctiques

Introducció a la sordceguesa impartida pels nostres professionals. Es tracta d’un taller teòric-pràctic de dues hores de durada, aproximadament. Per a aquesta activitat cal demanar cita prèvia. Depenent de les característiques del grup, es poden impartir al nostre local o al lloc que indiqui el sol·licitant, sempre que el desplaçament sigui possible.

Per solicitar una xerrada, cal omplir el següent formulari:

  •  Sessions d’especialització per a mediadors

Formació específica en temes inherents a l’activitat del mediador en sordceguesa, com poden ser: Primers auxilis, Ergonomia i higiene postural, Tècniques de comunicació, etc.

Normalment són sessions adreçades al nostre equip professional. Si ets mediador comunicatiu en sordceguesa i tens interès en ampliar la teva formació en aquesta àrea, contacta’ns per veure les opcions disponibles.

Fes servir el formulari de contacte.

  •  Vols aprendre Llengua Signes Catalana?

L’APSOCECAT no ofereix formació per aprendre llengua de signes. No obstant, com que és una pregunta freqüent, us oferim la informació que al respecte està disponible a la web de Gencat.

A l’enllaç següent trobareu el mapa de centres on es pot aprendre LSC. Aquest mapa geolocalitza i dona dades de contacte de cada centre i informa dels tipus de cursos. Hi trobareu també els centres que ofereixen ensenyament reglat en què hi ha LSC, com són els centres amb cicle de mediació, i també les universitats (UB i UPF), que compten amb itineraris formatius en què la LSC forma part del currículum.