Vocabulari d’emergències en LSC (Llengua de Signes Catalana)

Teleassistència. Cartell que mostra amb dibuixos com fer alguns signes bàsics en (llengua de signes (LSC)

Recursos per a situacions d’emergència

Una persona amb sordceguesa és especialment vulnerable davant una situació d’emergència. Si no s’estableixen els mecanismes d’alerta adequats poden presentar-se riscos que posin en perill la vida de la persona.

Per això és important que els professionals dels diferents serveis d’emergències (bombers, mossos d’esquadra, guàrdia urbana, transport i serveis sanitaris, teleassistència, etc.) coneguin i puguin posar en pràctica la manera correcta d’apropar-se a una persona amb aquesta discapacitat.

Les persones amb sordceguesa poden fer servir diferents sistemes de comunicació. No obstant, si la persona no té cap resta visual ni auditiva el sistema més emprat és la llengua de signes recolzada a les mans. Per ajudar els professionals en l’aprenentatge d’aquest sistema de comunicació l’APSOCECAT ha preparat un conjunt de recursos educatius.

En aquesta secció trobareu:

  • VIDEO. Com comunicar-se amb una persona amb sordceguesa en una situació d’emergència.
  • CARTELLS. Vocabulari d’emergències en LSC (llengua de signes catalana).

.

Com comunicar-se amb una persona amb sordceguesa en una situació d’emergència

.En aquest vídeo trobareu:

  • Com presentar-nos-hi (00:14)
  • Com comunicar-nos-hi (00:47)
  • Com fer els signes d’emergència (01:22)
  • Com abordar la persona amb sordceguesa en una situació d’emergència (04:16)

.

Tutorial de l’Alfabet dactilològic recolzat al palmell

Tot i que les situacions d’emergències són molt ràpides, podria ser necessari indicar el nostre nom o demanar la persona que ens digui el seu, per exemple. En aquest cas serà d’utilitat fer servir el codi dactilològic.

En aquest sistema, les diferents lletres de l’alfabet es configuren amb les mans, una per una. En el present vídeo fem una representació del codi dactilològic al palmell, que és la versió recolzada a les mans del receptor i que és d’ús habitual entre les persones amb sordceguesa.

.

Cartells de vocabulari en LSC

Aquests cartells contenen els signes bàsics per comunicar-se amb una persona amb sordceguesa en una situació d’emergència. Podeu fer clic sobre cada imatge per descarregar-la per al vostre ús.

Són dos cartells: primera (1/2) i segona part (2/2).

Teleassistència. Cartell que mostra amb dibuixos com fer alguns signes bàsics en (llengua de signes (LSC). Pòster 1/2
Teleassistència. Cartell que mostra amb dibuixos com fer alguns signes bàsics en (llengua de signes (LSC). Pòster 2/2