Programes

programes

Programes i serveis de l’APSOCECAT

1. Servei d’atenció psicosocial

L’entitat disposa de dos psicòlegs i una treballadora social que gestionen, coordinen i fan seguiment dels casos. S’ofereix acompanyament terapèutic tant a les persones amb sordceguesa com als seus familiars i/o cuidadors, així com orientació i suport en la tramitació de prestacions i beneficis socials.

2. Servei de suport en centres

Actualment no hi ha a Catalunya centres de dia i residències per a les persones amb sordceguesa. L’APSOCECAT gestiona la incorporació d’un mediador especialitzat quan una persona amb sordceguesa ho requereix.

El mediador assignat acudeix al centre per contribuir a la integració de la persona amb sordceguesa tant en les activitats del centre com en la pròpia rutina personal.

Aquest servei contribueix a facilitar el dia a dia tant dels professionals del centre com de l’usuari amb sordceguesa.

3. Servei de suport a la llar

Aquest servei va destinat a oferir una atenció directa a les persones amb sordceguesa al seu habitatge. Permet treballar aspectes relacionats amb l’autonomia, comunicació i orientació i mobilitat. El mediador fa sessions regulars d’atenció a l’usuari al temps que s’ofereix a la família i/o cuidador principal un servei d’orientació i suport.

4. Serveis d’oci i temps lliure:

Amb la participació de l’equip psicosocial, el de mediadors i voluntaris s’organitzen activitats d’oci inclusiu específiques per a persones amb sordceguesa:

  • Respirs: Activitat de cap de setmana, de divendres a la tarda a diumenge tarda. Té lloc a l’Alberg Molí de Sant Oleguer (Sabadell), un entorn mol adequat per facilitar l’orientació dels usuaris.
  • Esplais: Activitat de dissabtes on es realitzen activitats en funció de la demanda i gustos dels usuaris (visita a museus, piscina, fires, exposicions, etc.). L’horari és de 10 a 17 h.
  • Colònies: Una setmana a l’estiu que ofereix als pares i/o tutors unes vacances reals amb la tranquil·litat de saber que les persones amb sordceguesa estaran correctament ateses.

Veure l’Agenda d’activitats programades

Donada l’especificitat del col·lectiu, es fa necessari un programa d’activitats que potenciï:

  1. Aspectes relacionats amb la socialització i la integració (museus, exposicions, etc.).
  2. L’exercici físic (activitats de piscina, passejos, etc.).
  3. Participació activa de la persona amb sordceguesa, escollint les activitats que més li agradin (potenciació de l’autonomia en la presa de decisions).
  4. Oferir temps lliure i de descans per als familiars i cuidadors.
  5. Atenció adequada amb una ràtio de 1 mediador i mig per persona.

5. Programa Vida independent

Suport a la vida independent per a persones adultes amb sordceguesa que viuen en pisos gestionats per l’entitat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

El servei inclou hores de mediació a la llar i/o a centres, suport en tràmits i gestions i supervisió de altres atencions bàsiques com neteja de la llar, provisió dels àpats i compliment del pla medico-sanitari.

6. Serveis específics

Serveis concrets com a suport informàtic, acompanyaments i gestions diverses que la persona amb sordceguesa pugui demanar (tramitació de documents, etc.).