Contacte: 93 331 73 66

2019

 • Certificació per l’ISO 9001.
 • Formació en sordceguesa per a la Guàrdia Urbana.
 • APSOCECAT parƟ cipa en el desenvolupament del Model del Servei d’Assistència Personal de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Conveni de col·laboració APSOCECAT-AMECOCAT.
 • 20è aniversari APSOCECAT.

2018

 • Caminada solidària amb la sordceguesa
 • Conveni de col·laboració APSOCECAT-ACILS.

2017

 • Inauguració de l’Hort d’en Queni i el Mural dels sentits.
 • Audiència amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.

2016

 • Adquisició d’una furgoneta per al transport de persones amb sordceguesa.
 • Guardó de la festivitat de la Mercè per l’APSOCECAT.

2015

 • Inici del programa “Vida independent per a persones amb sordceguesa”, amb el suport de l’Institut
  Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

2014

 • Conferència Europea sobre sordceguesa de Barcelona.
 • Intervenció en el programa Els Matins, de TV3.
 • Tasta, toca, olora, en el marc del Festival El Grec.
 • Adhesió al Codi Ètic de Barcelona.
 • Declaració d’Entitat tutelar.
 • Inauguració del local del carrer Leiva, de Sants, a Barcelona

2013

 • Compareixença al Parlament de Catalunya amb motiu del Projecte de llei d’accessibilitat.
 • Meridià Verd – XRT, repte solidari amb la sordceguesa.

2012

 • Nit solidària amb Rotary Club de Cerdanyola.
 • Conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
 • Entrevista de Ricard López al programa Para Todos de La 2 de TVE.
 • Inici del projecte Indicadors Europeus de la Sordceguesa, fi nançat
  per la Comissió Europea.

2011

 • Participació a la Mostra d’Associacions de la Festa de la Mercè.
 • Conveni amb l’InsƟ tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN) i la Fundació Privada Auxilia per crear places residencials per a persones amb sordceguesa adultes.
 • Visita als centres de sordceguesa de Dinamarca.

2010

 • Manual de referència de la Sordceguesa APSOCECAT-FESOCE.
 • Producció de la Deaĩ lind Shape, a benefici de l’APSOCECAT.
 • 10è aniversari APSOCECAT.
 • Respirs al Molí de Sant Oleguer. Sabadell.

2009

 • Taller Handsmatter de persones amb sordceguesa, amb l’artista Guido Dettoni. L’activitat va donar peu a l’escultura símbol de la sordceguesa, la Deaĩ lind Shape.
 • II Dinar solidari per la sordceguesa. Sabadell.
 • Programa Visitem el Centres d’Atenció Primària, en col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Terrassa.

2008

 • Premi Col·lectiu de Sants-Montjuïc 2007.
 • Programa de xerrades divulgatives adreçades als centres educatius.
 • I Dinar solidari i Jornada de sensibilització. Santpedor.
 • Colònies d’estiu a Mas Gorgoll. Palamós.
 • Conferència de Glòria Rodríguez sobre la situació de la sordceguesa als Estats Units.
 • Creació de la Biblioteca Anne Sullivan.
 • Membre fundador de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE).

2007

 • Curs post-inductiu de formació per a mediadors en sordceguesa
 • Declaració d’utilitat públic

2006

•  Organització del IV Congrés estatal de famílies amb fi lls amb sordceguesa i el 5è Congrés europeu de pares amb fills amb sordceguesa. Salou.
•  Compareixença al Parlament de Catalunya per informar de la situació de les persones sordcegues.
•  Inauguració de Can Joanot i del Centre de Recursos per a la Sordceguesa, amb l’assistència d’autoritats i entitats del sector social.

2005

 •   Trobada de famílies a les Illes Balears, amb ABASOC.
 •    Jornada de conscienciació a l’Hospital Clínic de Barcelona.

2004

•   Parlament Europeu reconeix l’1 d’abril la sordceguesa com a discapacitat única, en una campanya liderada per APSOCECAT amb la Xarxa      Europea de Sordceguesa (EDbN)

. • I Jornada de difusió de la sordceguesa per a voluntaris de les Illes Balears.

•  Col·laboració en la constitució de l’Associació Balear de pro Persones Sordcegues (ABASOC).

•  Participacio a Firenentitats, amb la visita del Sr. Alcalde de Barcelona, Joan Clos.

•  Curs de mediació social en sordceguesa.

2003

 • Ricard López és nomenat membre
  del Consell de Deafblind International (DbI).
 • Recollida de signatures pel reconeixement de la sordceguesa com
  a discapacitat específica a Europa.

2002

•  Formació sobre mediació social en
sordceguesa per a voluntaris. Can Viladoms.

2001

•  Trobada de famílies amb APANSCE

2000

 • Inicia el programa d’Oci i Temps
  lliure. Primeres Colònies d’estiu
  per a persones amb sordceguesa.

1999

 •   Un grup de pares i mares consƟ tueixen l’APSOCECAT.
 •    Inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya .