Finançament

Resultat financer 2022

APSOCECAT com a entitat declarada d’utilitat pública i també com a exercici de transparència i bon govern, valors inherents en la missió de l’entitat,  comparteix cada any els resultats de l’exercici econòmic de l’organització. És de vital importància que totes les persones associades i amb vincles amb l’entitat coneguin el destí de les aportacions i subvencions que reb l’associació.

En el 2022 hem obtingut un resultat final de l’exercici de 32,09€, i hem augmentat els ingressos en 21.608,23 € respecte l’any anterior.

Finançament 2017 - Ingressos
Finançament 2017 - Despeses

Vols saber-ne més? Dona un cop d’ull a la Memòria d’activitats 2022