Finançament

Resultat financer 2021

APSOCECAT com a entitat declarada d’utilitat pública i també com a exercici de transparència i bon govern, valors inherents en la missió de l’entitat,  comparteix cada any els resultats de l’exercici econòmic de l’organització. És de vital importància que totes les persones associades i amb vincles amb l’entitat coneguin el destí de les aportacions i subvencions que reb l’associació.

En el 2021 hem obtingut un resultat final de l’exercici de -37,26€, tot i que el resultat d’explotació va ser positiu, degut a un augment de l’impost sobre beneficis respecte l’any anterior que no s’havia contemplat.

Finançament 2017 - Ingressos
Finançament 2017 - Despeses

Vols saber-ne més? Dona un cop d’ull a la Memòria d’activitats 2021