Fes-te soci

Fes-te soci

La reforma fiscal aprovada a 2014 incorpora importants beneficis per als donants d’entitats declarades d’utilitat pública, com és el cas de la nostra entitat, que té aquesta condició des de l’any 2006.  Fes-te soci donant

Deducció Persones Físiques (IRPF). 2016 i posteriors

Primers 150 €75%
Resta30%
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys) > 150€
35%
Límite deducció base liquidable10%

Llegir-ne més: Informació d’interès per als donants

Pot fer un donatiu puntual o fer-se soci-donant amb una aportació mensual al seu criteri. Per a iniciar la seva aportació a l’APSOCECAT pot omplir el següent formulari. Li contactarem a fi de fer-li arribar els corresponent certificat fiscal.

FORMULARI SOCI DONANT

Nom *
Cognoms*
DNI *
Correu electrònic *
Telèfon*
Mòbil
Direcció *
Localitat *
Codi Postal *
Periodicitat de la donació *
Import de la donació *
Altre
Li contactarem per confirmar les seves dades i autoritzar el procès de donació.
De conformitat amb la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Vtè. dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals que s'incorporaràn al fitxer de socis titularitat d'Apsocecat inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vtè. podrà exercir en tot moment els drets d'accès, rectificació, oposició i cancel·lació a travès de contacte.