Fes-te soci

Fes-te soci

Fes-te soci donant

A partir de l’any 2020, les deduccions fiscals per a donatius a entitats declarades d’utilitat pública son les següents:

Deducció Persones Físiques (IRPF). 2020 i posteriors

Primers 150 € 80%
Resta 35%
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys) > 150€
40%
Límite deducció base liquidable 10%

Llegir-ne més: Informació d’interès per als donants

Pots fer un donatiu puntual o fer-te soci-donant amb una aportació mensual que pots anul·lar en qualsevol moment. Per a iniciar la teva aportació a l’APSOCECAT pots omplir el següent formulari. Et contactarem a fi de fer-te arribar els corresponent certificat fiscal.

Informació fiscal sobre donatius a l’APSOCECAT

FORMULARI SOCI DONANT

  Nom *
  Cognoms*
  DNI *
  Correu electrònic *
  Telèfon*
  Mòbil
  Direcció *
  Localitat *
  Codi Postal *
  Periodicitat de la donació *
  Import de la donació *
  Altre
  Li contactarem per confirmar les seves dades i autoritzar el procès de donació.
  De conformitat amb la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals. Vtè. dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals que s'incorporaràn al fitxer de socis titularitat d'Apsocecat inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vtè. podrà exercir en tot moment els drets d'accès, rectificació, oposició i cancel·lació a travès de contacte.