Guia de detecció

Guia de detecció de casos de sordceguesa

En la actualitat no hi ha un cens real de les persones amb sordceguesa a Espanya ni a Catalunya. Per aquest motiu i per facilitar la seva atenció, s’ha editat aquesta Guia abreujada de detecció de casos de sordceguesa, perquè familiars i professionals puguin reconèixer quan s’enfronten a un cas amb aquestes característiques i quals són els trets bàsics que la distingeixen. Està disponible per a la seva consulta i descàrrega.

Davant un possible cas de sordceguesa, els nostres professionals estan disponibles. D’aquesta manera podrem explorar les atencions més adequades segons les característiques i necessitats de l’usuari.

Guia detecció