Manual de sordceguesa

Manual de sordceguesa

Manual de referència de la sordceguesa

Editat per la Federación Española de Sordoceguera, FESOCE, el Manual de Referència de Sordceguesa és un document creat per a assessorar a famílies i professionals que puguin veure’s en una situació de trobar una persona amb aquesta discapacitat. 

El Manual de sordeceguesa s’ofereix als professionals dels serveis socials, sanitaris i educatius com una eina d’orientació en l’abordatge d’aquesta discapacitat. Sabem que és una situació d’entrada desconcertant, d’aquí la importancia de tenir una eina com a punt de partida, bé per interès personal o en la perspectiva professional.

El reconeixement legal de la sordceguesa (llei 27/2007) encara no s’ha traduït en una millora en l’atenció al col·lectiu. Els serveis socials continuen sense tenir dades específiques de les persones amb sordceguesa que pugui haver-hi dins la seva àrea territorial.

La sordceguesa és una discapacitat sensorial que, segons el grau d’afectació, i especialment en el cas de sordceguesa congènita, planteja necessitats específiques. La detecció i l’atenció precoç són fonamentals per assegurar la intervenció més idònia i afavorir la igualtat d’oportunitats.

Amb la informació del Manual de sordceguesa, els professionals dels serveis assistencials i educatius poden fer canvis significatius en la qualitat de vida de les persones amb sordceguesa. El més important és promoure la detecció i l’avaluació per part de personal qualificat com el de l’APSOCECAT. També la planificació dels recursos necessaris per al desenvolupament d’habilitats de comunicació i  de millora de l’autonomia.

El present manual ofereix una primera aproximació sobre la sordceguesa i les seves característiques, causes, tècniques bàsiques de detecció, mètodes de comunicació. També una breu descripció del paper dels professionals, del pares i del serveis socials.

Clicant sobre la imatge el podeu descarregar en format .pdf. També disposem d’edicions en paper i en braille que podeu sol·licitar a través del correu electrònic, tot i que aquestes edicions són limitades.