• Conferència Europea sobre sordceguesa de Barcelona.
  • Intervenció en el programa Els Matins, de TV3.
  • Tasta, toca, olora, en el marc del Festival El Grec.
  • Adhesió al Codi Ètic de Barcelona.
  • Declaració d’Entitat tutelar.
  • Inauguració del local del carrer Leiva, de Sants, a Barcelona