El programa ‘Atenció a la sordceguesa’ está destinat a oferir una atenció a les persones amb aquesta discapacitat residents a la ciutat de Barcelona. Programa per a la sordceguesa amb l’Institut Municipal de Discapacitat

27/01/14. L’APSOCECAT es confirma com a entitat referent en l’àmbit de la sordceguesa a Catalunya amb el projecte ‘Atenció a la sordceguesa’ que desenvolupa “en conveni amb l’Institut Municipal de Discapacitat (IMD) de l’’Ajuntament de Barcelona”.

El projecte va destinat a oferir recursos específics per a les persones que no poden ni veure ni sentir, les quals es troben, en molts casos, sense detectar. L’objectiu és la realització d’un Pla Individual d’Atenció (PIA) que permeti substituir les atencions generalistes per atencions dissenyades específicament per a la sordceguesa. Hi ha casos de persones ateses a casa o bé a centres per a pluridiscapacitats, on no coneixen la sordceguesa i per tant no poden abordar-la adequadament.

Programa per a la sordceguesa amb l’Institut Municipal de Discapacitat

La correcta atenció de la sordceguesa permet a les persones que la pateixen considerables millores en la comunicació, la inserció social i l’autonomia, amb el conseqüent resultat de benestar general. La majoria de les persones amb sordceguesa tenen més del 70% de discapacitat reconeguda. Tot i així poden desenvolupar-se amb el suport adequat.

El professional en aquestes atencions és el mediador en sordceguesa, un expert que formem a la nostra entitat i que preparem per aconseguir els millors resultats possibles amb cada persona sordcega. El necessari és un mediador per a cada persona amb aquesta discapacitat.

Tot i que el projecte va començar a juliol de 2013, recentment es va produir la confirmació del finançament per part del IMD, el que ha permès posar en marxa la segona etapa, orientada a l’ampliació del col·lectiu detectat. Les accions estan programades per al primer semestre d’enguany.