• Adquisició d’una furgoneta per al transport de persones amb sordceguesa.
  • Guardó de la festivitat de la Mercè per l’APSOCECAT.