• Certificació per l’ISO 9001.
  • Formació en sordceguesa per a la Guàrdia Urbana.
  • APSOCECAT participa en el desenvolupament del Model del Servei d’Assistència Personal de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Conveni de col·laboració APSOCECAT-AMECOCAT.
  • 20è aniversari APSOCECAT.