En desenvolupament una APP per a detectar la sordceguesa

22/11/2022 - Donada la necessitat d'una major detecció de la sordceguesa, l'equip d'APSOCECAT ha estat treballant els darrers mesos en el desenvolupament d'una aplicació mòbil de detecció de la sordceguesa.