• Compareixença al Parlament de Catalunya amb motiu del Projecte de llei d’accessibilitat.
  • Meridià Verd – XRT, repte solidari amb la sordceguesa.