APSOCECAT presenta proposta al Comenius Regio de la Comissió Europea per finançar el Congrés Europeu en Sordceguesa de 2014. El programa té per objecte reforçar la dimensió europea en l’educació i la cooperació

11/03/2013. L’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) es va presentar el passat 21 de febrer a la convocatòria del programa Comenius Regio de la Comissió Europea per tal de finançar una sèrie d’activitats lligades a la recerca que s’està duent a terme actualment sobre la situació de la sordceguesa a Europa. 

La proposta consisteix en la creació d’un consorci entre dos regions o municipis europeus (en aquest cas, Barcelona i la regió de Nordjylland, a Dinamarca) per tal de finançar les despeses relacionades amb l’organització d’un Congrés a nivell europeu, a celebrar a Barcelona el proper juny o juliol de 2014, en el què es presentaran els resultats del projecte europeu Grundtvig en curs sobre els Indicadors Europeus en Sordceguesa. També es van demanar recursos per a l’edició del llibre de conclusions d’aquest estudi. La difusió del projecte es farà mitjançant una pàgina web on es desplegaran tots els materials produïts.

APSOCECAT presenta proposta al Comenius Regio

Més concretament, aquest consorci Comenius Regio es composa de tres potes en cadascuna de les dues localitzacions: d’una banda, una administració educativa en cada regió (l’Institut Municipal per a Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Educació Especial de la Regió de Nordjylland, respectivament); d’una altra banda, una escola (l’Escola Auxilia Barcelona per a persones amb necessitats educatives especials i l’escola del Centre per a Sordcecs i Durs d’Oïda CDH d’Aalborg); i finalment, una organització lligada a l’àmbit del projecte (APSOCECAT i l’Associació Danesa de Pares de Persones amb Sordceguesa Congènita). La decisió final sobre el seu atorgament es donarà a conèixer el proper mes de juliol.