• Inici del programa “Vida independent per a persones amb sordceguesa”, amb el suport de l’Institut
    Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).