La Llar de Persones Sordes de Lleida ha acollit una sessió sobre sordceguesa a càrrec de l’APSOCECAT. Xerrada sobre sordceguesa a Lleida

15/04/2015. Una animada sessió informativa sobre sordceguesa a càrrec de l’APSOCECAT va tenir lloc el passat dissabte 11 d’abril a la seu de la Llar de persones sordes de Lleida. L’activitat va ser possible gràcies a la iniciativa d’Araceli Capella, sòcia de la Llar de Lleida i també de l’APSOCECAT. Unes 20 persones van assistir-hi.

La xerrada  va estar estructurada en tres parts. La primera, a càrrec de Núria Bustamante, treballadora social de l’APSOCECAT, va estar centrada en les característiques de la sordceguesa i les diferències entre la de congènita i la d’adquirida, cadascuna amb necessitats particulars d’aprenentatge i suport, així com en explicar els serveis que l’APSOCECAT ofereix al col·lectiu. La segona la va portar Rosario González, mediadora en sordceguesa, i va consistir en un breu taller de llengua de signes recolzada, que es fa servir amb persones sordcegues. Finalment Araceli Capella va parlar de la seva experiència com a usuària de les activitats d’atenció, suport i oci que desenvolupa l’APSOCECAT.

Des de aquesta entitat agraïm l’ocasió que ens ha proporcionat la Llar de Persones Sordes de Lleida, en particular a la seva presidenta, Margarita Estradera, de portar una part del nostre coneixement als seus socis. Activitats com aquestes afavoreixen els vincles i la col·laboració entre les entitats del sector.