23/07/2012. APSOCECAT lidera projecte europeu de sordceguesa. El projecte ha estat aprovat aquest mes de juliol per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, dins el seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP), i engloba catorze organitzacions de sordceguesa provinents de tretze Estats de la Unió Europea.

A més d’Espanya (representada per APSOCECAT), hi participen el Regne Unit (que aporta dues institucions), França, Dinamarca, Àustria, Portugal, Països Baixos, Lituània, Finlàndia, Eslovàquia, Hongria, Romania i Croàcia. D’entre aquestes associacions, les que pertanyen a Estats del nord d’Europa estan considerades actualment com les punteres a nivell mundial pel que fa al tractament d’aquesta discapacitat, que no ha assolit un reconeixement com a discapacitat individualitzada fins a la dècada passada en molts d’aquests Estats.

Projecte europeu de sordceguesa

Durant els dos anys previstos per a la implementació d’aquest projecte, en els què s’aniran generant els materials a base d’indicadors, enquestes, informes nacionals, etc., estan previstes una sèrie de trobades englobant totes les associacions implicades, que es clouran amb el gran congrés a Barcelona el 2014.

La sordceguesa és una discapacitat única producte de la pèrdua conjunta de la capacitat visual i de l’auditiva. Com a tal està prevista en la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. Encara que no existeix un cens d’aquest col·lectiu, estimacions de l’entorn indiquen que a Espanya hi podria haver més de 18.000 persones afectades per aquesta discapacitat.