El proyecto “Programa de servicios específicos para personas con sordoceguera” ha resultado seleccionado entre las propuestas asistenciales de la convocatoria 2017

02/05/2017  El passat dia 19 d’abril la Fundación Inocente, Inocente feia entrega dels ajuts al projectes assistencials per a infants amb malalties minoritàries, un dels quals va ser el presentat per l’APSOCECAT. 77 projectes de de diferents ONG’s van resultar beneficiats.

Inocente atorga ajut per APSOCECAT

El projecte “Programa de serveis específics per a persones amb sordceguesa” es veurà materialitzat en un servei d’acompanyament i atenció familiar integral. Estarà coordinat per un equip de dos psicòlegs i una treballadora social i serà implementat per mediadors professionals i voluntaris.

S’estima que 10 infants es veuran directament beneficiats per aquest programa. De beneficiaris indirectes es calcula que seran més de 100. La Fundación Inocente, Inocente atorga ajut per APSOCECAT per un import de 5.000 €, que han de ser executats al 2017.

El perfil dels beneficiaris del projecte són infants i persones amb sordceguesa residents a Catalunya. La majoria són portadors de malalties minoritàries. No és requisit ser soci de l’APSOCECAT per beneficiar-se de l’ajut. A més, les famílies en situació de risc d’exclusió social  o amb evident precarietat financera estaran exemptes de qualsevol tipus de copagament pel servei

La Gala

La Gala va estar presidida per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat i va comptar amb la assistència de representants de les empreses patrocinants, mitjans de comunicació, ONG beneficiades, i representants de la societat civil.

La Fundación Inocente, Inocente avanza ya los preparativos de la VII Edición de los Premios Inocente, que reconoce la labor de famosos solidarios que dan apoyo a entidades sociales relacionadas con la infancia.

Inocente otorga ayuda a APSOCECAT

Mercè Bellavista, presidenta de la Asociación Catalana de la SXF, Cristina Fernández, presidenta de Fundación Inocente, Inocente, Ana Mendoza, presidenta de MPS – Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, con Ricard López, presidente de APSOCECAT