11/10/ 2023 – El Moviment Vida Independent del Garraf ha iniciat una recollida de signatures d’adhesió al Manifest Unitari pel dret a una vida independent i d’inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat i de les persones amb trastorn de salut mental i APSOCECAT s’uneix a la campanya com a membre promotor.

Les persones amb discapacitat i aquelles amb trastorns de salut mental tenen dret a una vida independent i a la inclusió en la comunitat, tal com estableix l’article 19 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. Aquest dret significa poder decidir on i amb qui viure, tenir els suports necessaris (humans, instruments i de presa de decisions) i gaudir de l’accessibilitat universal (auditiva, cognitiva, visual i física).

Tot i aquest reconeixement internacional, la realitat és que encara estem lluny de fer d’aquest dret una realitat tangible. Després de quinze anys de la ratificació de la Convenció, poc s’ha avançat en aquesta direcció. Per aquest motiu 29 organitzacions i 12 persones significades, entre elles APSOCECAT, ens hem unit per destacar tres demandes que considerem transformadores per garantir aquest dret fonamental.

Les nostres demandes i palanques de transformació:

1.       Assistència Personal:

Demanem l’aprovació i la implementació d’un decret regulador de l’assistència personal a Catalunya abans del 2024, garantint que sigui accessible per a tothom sense discriminació d’edat o tipus de discapacitat. Aquest suport humà, dirigit per la persona usuària, és essencial per a la seva autodeterminació i per realitzar projectes de vida independent i d’inclusió en la comunitat.

2.       Pressupostos Personals:

Exigim la transformació del sistema actual de finançament dels suports i recursos perquè es basi en l’assignació de pressupostos personals de la persona amb discapacitat o trastorn de salut mental. Aquest canvi permetrà que les persones decideixin els serveis que necessiten, empoderant-les i millorant la qualitat de vida.

3.       Oficina de Suport i Assessorament:

Instem a establir una oficina especialitzada de suport i assessorament per a aquells que volen comunicar al Comitè Internacional les violacions dels drets de la Convenció. Aquesta oficina ha de ser finançada públicament, i ha de garantir una presentació robusta i efectiva de les queixes, pressionant per accions correctives i fomentant la responsabilitat de les autoritats competents.

Amb aquestes demandes, aspirem a impulsar un canvi significatiu i real en l’assoliment d’aquest dret fonamental, garantint a les persones amb discapacitat i trastorn de salut mental la vida independent i l’accés a la comunitat que mereixen. És per això que diferents federacions, entitats i persones hem signat un Manifest Unitari i convidem a totes les persones a contestar el formulari per unir-s’hi a través d’aquest enllaç.

https://ja.cat/adhesio

Prenem acció ara per garantir els drets de les persones amb discapacitat i trastorn de salut mental.