Moment pràctic de la sessió. Excercici per determinar l’ull dominant en la visió binocular.

21/11/2018

La xerrada-taller sobre òptica i optometria de baixa visió va tenir lloc el passat 17 de novembre, a la seu d’APSOCECAT. Josep Beltran i Llaveria, diplomat en òptica i optometria, va dirigir l’activitat, orientada a aprofundir els coneixements sobre el funcionament de la visió necessaris com a professionals dedicats a l’atenció a la sordceguesa.

La baixa visió és aquella anomalia visual que restringeix la capacitat de realitzar les tasques del dia a dia. Les persones amb sordceguesa necessiten un ampli ventall de suports en funció de la personal combinació de discapacitat visual i auditiva que tinguin. Moltes d’elles tenen alguna resta visual. De vegades dona peu a confusions pensar que una persona amb ulleres o sensible a certs estímuls visuals sigui considerada sordcega. Per això, conèixer els diferents tipus d’afeccions visuals i el seu impacte en l’execució de tasques quotidianes és fonamental per a l’establiment d’atencions específiques.

Sessió sobre òptica i optometria de baixa visió

L’activitat es va desenvolupar amb una part teòrica, sobre el funcionament de l’ull i la recepció dels estímuls visuals, i una altre més pràctica, on els assistents van poder comprovar com el tipus de visió de cadascú proporciona una informació diferent sobre un mateix objecte i situació. Baixa visió, camp visual, visió central i perifèrica, monocular i binocular, estereopsis (profunditat de camp), entre d’altres, van ser alguns dels termes explicats i experimentats.

A la xerrada es van aclarir dubtes sobre comportaments habituals en persones amb sordceguesa i el seu arrelament en deficiències visuals específiques. Els assistents van ser principalment professionals de l’APSOCECAT, però també una persona sorda amb pèrdua visual que volia saber més del tipus d’afecció que pateix.

L’APSOCECAT agraeix la col·laboració de Josep Beltran i Llaveria, diplomat en òptica i optometria, amb més de 30 anys d’experiència. Membre expert del Consell de formació continuada de professions sanitàries i exdelegat de la Comissió de Cultura del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya.