El Codi ètic de Barcelona agrupa les diferents associacions de la ciutat que s’han compromès a treballar dins d’uns valors cívics de bona gestió. APSOCECAT adherida al Codi Ètic de Barcelona

13/01/2013. A l’APSOCECAT hem estat recentment notificats de la acceptació de la nostra entitat al Codi ètic de Barcelona. Celebrem aquesta notícia pel que fa a l’adopció de millors pràctiques dins del sector associatiu, extensament establert a Catalunya.

Juntament amb nosaltres han estat acceptats a la sessió de la Comissió de seguiment del dia 19 de desembre l’Agrupament Ferroviari de Barcelona (AFB), Amics d’Ak Benn i l’Esplai Esquitx.

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació. Va ser aprovat l’any 2001 en el 1r Congrés de les Associacions. Actualment l’impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona.