Els socis s’han mostrat preocupats per la falta de solucions residencials adequades per als familiars amb sordceguesa. Assemblea general APSOCECAT 2015

21/04/2015. L’APSOCECAT va celebrar l’assemblea general ordinària el passat dissabte 18 d’abril. Amb una bona representació de socis, es van aprovar els informes de l’actual junta directiva, tant el del president com el financer.

Com és habitual, la part financera va ocupar un lloc destacat. El notable endarreriment dels pagaments públics, específicament de les subvencions de la Generalitat, que a data de l’assemblea acumulen més de 2 anys, dificulta el manteniment de l’operativitat. A l’efecte es van comentar les activitats de finançament i recaptació de fons que s’estan desenvolupant amb l’objectiu de intentar compensar la falta del recurs públic. Entre les pròximes accions es van destacar el Torneig de pàdel solidari i la Travessa Matagalls-Montserrat, ambdós esdeveniments esportius a celebrar-se a benefici de l’APSOCECAT.

Quant a usuaris, a l’assemblea general APSOCECAT 2015 els pares es van mostrar especialment preocupats per la falta de solucions residencials adequades a les persones amb sordceguesa. Amb necessitats assistencials i comunicatives complexes, les persones sordcegues a Catalunya continuen sense tenir residències on puguin desenvolupar el seu potencial. En aquest context es va acordar la creació d’una Comissió d’intermediació amb la Generalitat amb l’objectiu de facilitar l’accés als centres residencials més adequats, així com de garantir la presència del mediador com un recurs fonamental per garantir la comunicació i la participació a les persones amb aquesta discapacitat.

Una altra proposta que es va presentar en aquesta línia és el projecte “Vida independent”, una iniciativa de l’APSOCECAT amb el suport de l’Institut Municipal de Discapacitat (IMD), encara en fase pilot, que pretén servir de model d’habitatge assistit per a persones amb sordceguesa adultes i amb nivell d’autonomia. L’associació ja disposa d’usuaris interessats en la proposta.