Momento de las presentaciones durante la visita de las delegaciones de Jordania y Marruecos a APSOCECAT

26/11/2018

Delegaciones de Jordania y Marruecos visitaron APSOCECAT el día 21 de noviembre. 18 personas en total, procedentes del GAM (Great Amman), la municipalidad de Amán, y el HCD (High Council for Disability), el organismo del gobierno de Jordania para la atención de la discapacidad, por la parte jordana, y el resto, de organismos públicos de Tánger y Tetuán, por la parte de Marruecos, formaban la comitiva.

Jordania y Marruecos visitan APSOCECAT

La visita va iniciar amb un breu recorregut per les instal·lacions de l’APSOCECAT, amb algunes breus explicacions sobre les adaptacions en termes d’accessibilitats necessàries per les persones amb sordceguesa. A continuació, Ricard López, president, va fer una breu introducció a aquesta discapacitat i al projecte Indicadors europeus de la sordceguesa. En aquest últim es va fer especial èmfasi sobre la necessitat de tenir dades censals oficials per tal de poder dimensionar les necessitats del col·lectiu i fer un disseny adequat de les atencions a proveir.

Un altre aspecte d’especial interès pels visitants era conèixer el programa Vida independent que desenvolupa L’APSOCECAT amb el suport de l’IMPD. Aquesta part va estar a càrrec d’Alba Camprodon, coordinadora del programa, un servei que atén actualment dues persones sordcegues, una de les quals és justament nadiua del Marroc. També va tenir lloc un detall idoni, una invitació a un té de menta preparat pel mateix usuari, Ahmed Sliti, qui va tenir ocasió de conèixer els seus conterranis amb l’ajut dels mediadors i intèrprets.

La visita de les delegacions de Jordània i el Marroc es produeix en el marc d’un acord de cooperació en matèria d’accessibilitat i planificació urbana, signat amb l’Ajuntament de Barcelona. En ell participen la Direcció de Justícia Global i cooperació, el departament de projectes urbans d’Ecologia Urbana i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) amb l’objectiu de millorar i fomentar l’accessibilitat d’aquestes ciutats amb l’assessorament de Barcelona.

Anteriorment, al mes de setembre, una delegació de representants de l’Ajuntament de Barcelona s’havia desplaçat a Amman per conèixer el perfil de necessitats en termes d’accessibilitat i per sessions de treball orientades a fer propostes de millora.