Moment de les presentacions durant la vista de les delegacions de Jordània i el Marroc a l’APSOCECAT

26/11/2018

Delegacions de Jordània i el Marroc van visitar l’APSOCECAT el dia 21 de novembre. 18 persones en total, procedents del GAM (Great Amman), la municipalitat d’Amman, i el HCD (High Council for Disability), l’organisme del govern de Jordània per l’atenció de la discapacitat, per la part jordana, i la resta, d’organismes públics de Tànger i Tetuan, per la part marroquina, formaven la comitiva.

Jordània i el Marroc visiten APSOCECAT

La visita va iniciar amb un recorregut per les instal·lacions de l’APSOCECAT, amb algunes breus explicacions sobre les adaptacions en termes d’accessibilitat necessàries per les persones amb sordceguesa. A continuació, Ricard López, president, va fer una rápida introducció a aquesta discapacitat i al projecte Indicadors europeus de la sordceguesa. En aquest últim es va fer especial èmfasi sobre la necessitat de tenir dades censals oficials per tal de poder dimensionar les necessitats del col·lectiu i fer un disseny adequat de les atencions a proveir.

Un altre aspecte d’especial interès pels visitants era conèixer el programa Vida independent que desenvolupa L’APSOCECAT amb el suport de l’IMPD. Aquesta part va estar a càrrec d’Alba Camprodon, coordinadora del programa, un servei que atén actualment dues persones sordcegues, una de les quals és justament nadiua del Marroc. També va tenir lloc un detall idoni, una invitació a un te de menta preparat pel mateix usuari, Ahmed Sliti, qui va tenir ocasió de conèixer els seus conterranis amb l’ajut dels mediadors i intèrprets.

La visita de les delegacions de Jordània i el Marroc es produeix en el marc d’un acord de cooperació en matèria d’accessibilitat i planificació urbana, signat amb l’Ajuntament de Barcelona. En ell participen la Direcció de Justícia Global i cooperació, el departament de projectes urbans d’Ecologia Urbana i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) amb l’objectiu de millorar i fomentar l’accessibilitat d’aquestes ciutats amb l’assessorament de Barcelona.

Anteriorment, al mes de setembre, una delegació de representants de l’Ajuntament de Barcelona s’havia desplaçat a Amman per conèixer el perfil de necessitats en termes d’accessibilitat i per sessions de treball orientades a fer propostes de millora.