Departament d’Educació rep a l’APSOCECAT

Josep Vallcorba, director general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Alba Camprodon, responsable de l’Àrea de Vida Independent d’APSOCECAT, Josep Bargalló, conseller d’Educació, i Ricard López, president d’APSOCECAT.

28/01/2019

El conseller Josep Bargalló rep als representants de l’APSOCECAT en un gest d’interès institucional cap aquesta discapacitat

L’APSOCECAT va tenir l’honor de ser rebuda pel conseller d’Educació, Josep Bargalló, qui va estar acompanyat per Josep Vallcorba, director general de d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. La reunió va tenir lloc el passat dia 24 de gener en el Parlament de Catalunya. Per l’entitat van assistir Ricard López, president, i Alba Camprodon, mediadora i responsable de l’Àrea de Vida Independent.

Educació rep a l’APSOCECAT

L’agenda va estar centrada en una posada al dia a les autoritats sobre la situació de la sordceguesa en termes d’atenció, però també de visibilitat institucional i d’accions tangibles. Entre els aspectes tractats es va parlar de la falta d’un cens oficial, dels problemes de detecció i posterior avaluació de casos i de la necessitat de formar els professionals de l’àmbit educatiu en l’abordatge d’una discapacitat molt específica i amb necessitat d’intervencions educatives complexes.

Per la part del Departament d’Educació la disposició va ser positiva i oberta a futures col·laboracions. S’exploraran vies per oferir formació certificada als mestres d’educació secundària i enfortir altres mecanismes de treball en equip.

2019-01-28T17:14:42+01:0028 gen., 2019|noticies|

Comparteix, Escull la teva Plataforma!

El Departamento de Educación recibe a la APSOCECAT

Josep Vallcorba, director general de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Alba Camprodon, responsable del Área de Vida Independiente de APSOCECAT, Josep Bargalló, consejero de Educación, y Ricard López, presidente de APSOCECAT

28/01/2019

El consejero Josep Bargalló recibe a los representantes de la APSOCECAT en un gesto de interés institucional hacia esta discapacidad

La APSOCECAT tuvo el honor de ser recibida por el consejero de Educación, Josep Bargalló, que estuvo acompañado por Josep Vallcorba, director general de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La reunión tuvo lugar el pasado día 24 de enero en el Parlamento de Cataluña. Por la entidad asistieron Ricard López, presidente, y Alba Camprodon, mediadora y responsable del Área de Vida Independiente.

Educación recibe a la APSOCECAT

La agenda estuvo centrada en una puesta al dia a las autoridades sobre la situación de la sordoceguera en términos de atención, pero también de visibilidad institucional y de acciones tangibles. Entre los aspectos tratados se habló de la falta de un censo oficial, de los problemas de detección y posterior evaluación de casos y de la necesidad de formar a los profesionales del ámbito educativo en el abordaje de una discapacidad muy específica y con necesidad de intervenciones educativas complejas.

Por la parte del Departamento de Educación la disposición fue positiva y abierta a futuras colaboraciones. Se exploraran vías para ofrecer formación certificada a los maestros de educación secundaria y fortalecer otros mecanismos de trabajo en equipo.

2019-01-28T17:35:02+01:0028 gen., 2019|Noticias|

Comparteix, Escull la teva Plataforma!

Go to Top