03/07/2017

Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport de la Diputació de Barcelona a la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”

 

La Diputació de Barcelona va refermar el seu suport a la sordceguesa en el Ple del dia 29 de juny, amb l’aprovació del Manifest amb motiu de la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”, que enguany es va celebrar del 26 de juny al 1 de juliol.

Recolzament de la Diputació de Barcelona a la Sordceguesa

La Junta de Portaveus, per unanimitat, va aprovar:

Primer.- Adherir-se al reconeixement internacional del Dia de la Sordceguesa i donar suport als actes de visibilitat i difusió de les activitats que promouen el coneixement i la conscienciació social d’aquesta discapacitat com la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa” que promou l’entitat APSOCECAT.

Segon.- Promoure la difusió d’aquesta setmana de conscienciació entre els governs locals de la demarcació per tal d’afavorir l’accés de les persones amb aquesta discapacitat als recursos i serveis adequats a la seva condició.

Tercer.- Donar trasllat del present reconeixement a l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) i als ens municipals de la demarcació de Barcelona.

La Declaració va ser proposada a iniciativa de la Diputada de Benestar Social Maria Teresa Fandos i Payà, qui també va acompanyar l’APSOCECAT en l‘acte del Dia de la Sordceguesa celebrat el 27 de juny a la seu de l’Associació. També hi va assistir Josep Maria Llop, assessor de la Diputació en l’àrea de discapacitat.

Acabada la sessió, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa i Pagès, va saludar en Ricard López i va mostrar-se interessada per la tasca que desenvolupa l’APSOCECAT per les persones amb sordceguesa i llurs famílies.