L’informe és la veu en alt d’un col·lectiu format per gairebé 3 milions de persones a Europa

16/07/2014. Disponible informe Indicadors europeus de la sordceguesa. L’informe “Mapping opportunities for Deafblind People across Europe” és el document final del projecte Indicadors europeus de la sordceguesa, realitzat amb el suport del Programa d’aprenentatge permanent de la Comisió Europea.

34 organitzacions de 26 països europeus han col·laborat en la execució del projecte. Els objectius principals han estat l’anàlisi de la situació de la sordceguesa en Europa i la preparació d’una proposta comú d’atenció institucional a aquesta discapacitat.

Acceder a l’informe Mapping opportunities for Deafblind People across Europe.