L’APSOCECAT va estar entre les entitats col·laboradores en l’elaboració del nou text. Llei que unifica les normes d’accessibilitat

04/02/2013. El Govern català ha posat en marxa el Projecte de llei d’accessibilitat que pretén aconseguir una societat inclusiva i accessible per a les persones amb discapacitats. El text va ser aprovat el passat 29 de gener per a la seva tramitació parlamentària.

Tot i que Catalunya va aprovar l’any 1984 el primer decret de supressió de barreres, encara hi ha persones amb diferents tipus de discapacitats que viuen situacions de desigualtat d’oportunitats i de dificultats en la participació social a causa de l’existència de barreres no només físiques, sinó també d’accés a la informació.

La coexistència de diferents textos normatius al voltant de l’accessibilitat fa molt complexa la seva aplicació. El Projecte de llei d’accessibilitat aprovat simplifica tota la regulació existent fins ara en aquesta matèria. El text, a més d’agrupar les normes, estableix els criteris d’aplicació, execució i control. Per garantir-ne el compliment, el text també preveu un règim de sancions i infraccions.

Més informació:

Gencat

El Periódico