13/11/2019

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha elaborat el material amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb persones amb discapacitat auditiva en els diferents entorns de la ciutat

Recomanacions per a comunicar-nos amb persones amb sordesa i sordceguesa és el nom de la guia presentada el passat dia 12 en la seu de l’IMPD. Es tracta d’un material en lectura fàcil que té per objectiu facilitar la comunicació amb persones amb aquests perfils sensorials.

La Guia està destinada als entorns municipals d’atenció al públic: Punts d’atenció al ciutadà, biblioteques, etc., on s’ha de facilitar una millor accessibilitat comunicativa.

Per la part de l’ens municipal, l’acte va comptar amb la participació del gerent, Ramon Lamiel, la cap del departament de Promoció i Suport de l’IMPD, Rosa Maria Alemany, i les tècniques de l’àmbit de l’accessibilitat comunicativa, Gemma Gálvez i Sandra Negredo. També van participar els representants de les entitats que han col·laborat en la elaboració de la guia.

L’IMPD va mostrar el seu interès de continuar treballant en benefici de l’accessibilitat comunicativa, un àrea en la què encara queda molt recorregut. Les entitats van mostrar la seva disposició a realitzar noves aportacions amb el mateix objectiu.

La Guia de Recomanacions per a comunicar-nos amb persones amb sordesa i sordceguesa ha comptat amb la col·laboració d’ACAPPS, AICE, APANSCE, CERECUSOR, DIFUSORD, FESOCA, + ACCÉS i Volem Signar i Escoltar. APSOCECAT ha participat per la part de la sordceguesa.