Les delegacions europees s’hi han trobat per a la Kick-off Meeting del projecte a Glasgow. Marc europeu d’atenció a la sordceguesa

20/11/2012. L’APSOCECAT, ha estat recentment seleccionada per la Comissió Europea per a participar en el grup de treball que crearà el marc europeu d’atenció a la sordceguesa. El repte és crear un model d’avaluació institucional que permeti reduir les enormes diferències que actualment existeixen en l’àmbit de l’atenció a les persones amb sordceguesa en els països europeus.

El projecte compta amb la participació de catorze organitzacions de sordceguesa provinents de tretze Estats de la Unió Europea. A part d’Espanya, representada per l’APSOCECAT, també hi estaran el Regne Unit (amb dues entitats), França, Dinamarca, Àustria, Portugal, Els Països Baixos, Lituània, Finlàndia, Eslovàquia, Hongria, Romania i Croàcia.

La iniciativa s’inclou dins les línies d’actuació de l’Associació d’Aprenentatge Grundtvig (AAG) i pretén la detecció de les millores pràctiques i la preparació de recomanacions que permetin dissenyar un model d’atenció per a les persones amb aquesta discapacitat. El resultat es recollirà en la publicació del Llibre Blanc de la Sordceguesa a Europa que es presentarà al juny del 2014 a Barcelona, en el marc del Congrés Internacional sobre els “Models d’Atenció a la Sordceguesa a Europa”.

Marc europeu d’atenció a la sordceguesa

La posada en marxa d’aquesta iniciativa prové de la constatació de diverses problemàtiques que impacten en l’abordatge institucional de la sordceguesa. Es tracta d’una discapacitat encara molt poc coneguda. L’anàlisi d’aquesta situació confirma l’existència de grans diferències pel què fa a models d’atenció entre els països europeus. A aquest punt s’hi afegeix la inexistència d’un marc comú que permeti comparar sobre una base coherent les polítiques sòcio-assistencials dels diferents països.

El projecte ha de permetre la consecució de diferents objectius entre els quals destaquen:

  • La creació d’un marc comú europeu d’avaluació de models institucionals d’atenció a la sordceguesa basat en els Indicadors d’Igualtat en Sordceguesa a Europa (IDBEE).
  • La redacció del Llibre Blanc de la Sordceguesa a Europa, que recollirà l’estat de l’atenció a la sordceguesa en cada país europeu i les propostes de millora per al desenvolupament de programes d’atenció.
  • La implicació de les administracions públiques en el desenvolupament del projecte.
  • La detecció d’exemples reals de bones pràctiques en sordceguesa.
  • L’establiment de bases per a un sistema de cooperació estable entre els participants per a futures accions i projectes.

El pla d’acció

La posada en marxa del projecte ha tingut lloc del 18 al 20 de novembre a Glasgow, on s’han reunit 25 representants de 9 països. Els assistents han constituït els primers equips de treball i han establert els objectius per a la següent trobada que tindrà lloc, previsiblement a Aalborg, Dinamarca, en abril de 2013.