Conclusions del primer seminari del projecte europeu Grundtvig sobre indicadors en sordceguesa. Projecte europeu en sordceguesa, en marxa

07/12/2012. Els especialistes en sordceguesa de tot Europa que es van reunir a Glasgow els dies 19 i 20 de novembre 2012 van donar el punt d’arrencada a un projecte de dos anys atorgat pel programa Grundtvig de la Comissió Europea per tal d’establir els estàndards en sordceguesa a nivell europeu.

El projecte ha englobat finalment de forma oficial a nou entitats de vuit estats europeus (el Regne Unit aporta dues entitats) liderades per l’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT). Aquesta primera mobilitat ha estat magníficament acollida a Glasgow per Sense Scotland, que ha posat les seves instal·lacions a disposició dels 25 assistents, que van poder visitar també els seus centres i serveis.

Projecte europeu en sordceguesa

Es van distribuir les diferents tasques del projecte entre les entitats participants, incloent-hi els grups de treball sobre els dominis a treballar en sordceguesa. Els dominis que han quedat definits són: índex de discapacitat/demografia, vida personal i familiar, selecció i control, accés a béns i serveis, educació i aprenentatge permanent, treball i ocupació, i finalment ingressos i pobresa.

Durant el seminari es va aprovar igualment el concepte “Indicadors Europeus en Sordceguesa” com a definidor principal del projecte, i que servirà al mateix temps per a anomenar tant la pàgina web (de pròxim llançament) com el llibre final amb les conclusions recopilades durant els dos anys d’investigació. Aquest llibre es publicarà en anglès i serà l’entitat britànica Sense UK l’encarregada de supervisar els textos finals.

La garantia general de la qualitat dels resultats l’atorgarà la presència de les entitats més rellevants en el camp de la sordceguesa als seus respectius països; tanmateix, els socis van acordar una política d’ampliació per tal de mantenir dins del projecte a les entitats dels cinc estats europeus que no van poder rebre finançament, així com a les d’altres estats europeus que vulguin incorporar-se pròximament a aquest repte encetat des de Catalunya.