Xavier Capdevila durant la sessió sobre l’ Abordatge de conductes desafiadores realitzada a l’APSOCECAT

07/05/2018

En l’interès de l’APSOCECAT de mantenir un programa formatiu que doni eines per al treball diari dels professionals de l’àmbit de la sordceguesa, el dia 14 d’abril va tenir lloc una sessió monogràfica sobre l’ abordatge de conductes desafiadores en persones amb aquesta discapacitat, impartit per Xavier Capdevila, psicòleg i coordinador de l’APSOCECAT.

L’activitat va tenir per objectiu fer un traspàs dels coneixements adquirits al curs “Abordatge de conductes desafiadores en persones amb discapacitat intel·lectual”, impartit per la psicòloga Maite Villalón a l’Associació CEPS Salut, en gener i febrer passats.

Aquesta formació va proporcionar el marc de treball. En termes generals, el procés explicat per Villalón consisteix en una primera etapa d’avaluació de capacitats: d’anàlisi, de comunicació, d’organització, de funcions neurològiques, i d’habilitats socials. A continuació es fa una avaluació en termes de conducta i, finalment, la part corresponent a la intervenció, ben sigui de forma individual o grupal. Aquesta última deriva en un entrenament en habilitats socials i d’autoeficàcia per ajudar la persona a canalitzar les seves inquietuds d’una manera no conflictiva.

Abordatge de conductes desafiadores en la sordceguesa

En el cas de la sordceguesa, no obstant, es dona la necessitat de fer adaptacions a un perfil d’usuari que, per una banda, no necessàriament pateix discapacitat intel·lectual i, per l’altra, fa servir uns sistemes de comunicació alternatius i normalment particulars en cada cas.

Davant aquestes singularitats, la sessió de l’APSOCECAT va començar amb l’exposició dels continguts del curs de CEPS, per donar pas, a continuació, a una activitat participativa sobre les opcions d’adaptació als formats de la sordceguesa.  Aquesta va posar en evidència que les escales de avaluació per discapacitat intel·lectual no són directament aplicables a la sordceguesa, principalment pel fet que es basen en visió i/o en audició i en un ús ampli de la llengua oral. En intentar aplicar-les passant per la llengua de signes, o algun altre sistema de comunicació adaptat, aquestes eines corren el risc de perdre l’eficàcia i l’estandardització.

L’activitat es va veure enriquida per l’assistència de mediadors de l’APSOCECAT que van aportar la seva experiència professional en la gestió de situacions desafiadores amb persones sordcegues, amb diferents perfils i en situacions molt diverses.  Els exemples aportats van ser fonamentals per avançar en una aproximació dels dos universos, el teòric i el de la sordceguesa, amb l’objectiu de desenvolupar un material propi que pugui servir de guia per detectar i canalitzar aquestes situacions amb eines específiques per a persones amb sordceguesa.