Albert Llaurens Pablos, Adrià Mateus, Sara Costa Segarra (ACILS), Ricard López (APSOCECAT) i Marta Mundó (ACILS) 

02/05/2018

Ambdues entitats volen promoure l’ús de la llengua de signes, així com iniciatives que afavoreixin atencions i serveis per a les persones sordes i amb sordceguesa

Un conveni de col·laboració recull la voluntat de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i guia-intèrprets de Catalunya (ACILS) i de l’APSOCECAT d’enfortir el vincle associatiu entre les ambdues entitats. L’acord va ser signat pels seus representants, Albert Llaurens, president d’ACILS, i Ricard López, president de l’APSOCECAT, el passat dia 21 d’abril a la seu d’aquesta última.

ACILS i APSOCECAT tenen en comú l’interès per facilitar la comunicació i l’accés a la informació a les persones sordes i amb sordceguesa usuàries de llengua de signes. Depenent de les restes visuals, les persones amb sordceguesa poden fer servir la llengua de signes en l’aire o recolzada a les mans. En qualsevol dels casos es tracta d’un recurs fonamental en termes d’autonomia comunicativa.

L’acord contempla l’aportació de materials i coneixements en l’àmbit de la sordceguesa per part de l’APSOCECAT, i la formació en llengua de signes per part d’ACILS, principalment.  S’estableix també la voluntat de fomentar activitats conjuntes que promoguin l’ús de la llengua de signes, la plena accessibilitat en actes i esdeveniments, així com qualsevol iniciativa que afavoreixi atencions i serveis per a les persones sordes i amb sordceguesa.